Strona informacyjna dot. nabywania akcji firm zagranicznych

Kup-akcje jest stroną mającą na celu zapewnienie aktualnych informacji i analiz dla potencjalnych inwestorów w akcje firm, które nie są notowane na GPW. Takich jak — Tesla, Amazon, Boeing, . Prowadzi także zestawienie i porównanie brokerów akcji i gromadzi w jednym miejscu, wszystkie informacje niezbędne do rozpoczęcia odpowiedzialnego handlu akcjami.