Korekta tekstów

Przygotowuję korektę językową tekstów przesłanych przez klientów. Usuwam błędy językowe, poprawiam styl, dostosowuję do wytycznych redakcyjnych. Koryguję artykuły naukowe, prace doktorskie, magisterskie i licencjackie, strony WWW. Współpracuję także z agencjami reklamowymi w zakresie korekty ekspresowej materiałów reklamowych.